Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Khóa học Phát âm nâng cao

Xem thêm

Unit 35: Các trường hợp tất cả các từ tr...

Unit 35 - Các trường hợp tất cả các từ trong c...

Unit 24: Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền t...

Unit 24 - Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im- T...

Unit 49: Ngữ điệu của câu hỏi mở và câu...

Unit 49 - Ngữ điệu của câu hỏi mở và câu ...

Unit 42: Ngữ điệu trong câu hỏi ''wh-que...

Unit 42 - Ngữ điệu trong câu hỏi ''wh-question'' v&agr...

Unit 54: Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi...

Unit 54 - Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi Intonatio...

Unit 8: Luyện tập phát âm trọng âm chín...

Unit 8 - Luyện tập phát âm trọng âm ch&ia...

Unit 14: Trọng âm chính của những từ có ...

 Unit 14 - Trọng âm chính của những từ 2 &...

Unit 6: Trọng âm chính của từ có 3 âm ti...

  Unit 6 - Trọng âm chính của từ có...

Khóa học VOCABULARY-- 34 chủ đề cơ bản (for IELTS, TOEIC, B1, B2)

Xem thêm

Topic 31: ASEAN

Topic 31: ASEAN (Vào Bài học để xem hì...

Topic 25: Folk tales

Topic 25: Folk tales (Vào Bài học để xem h&ig...

Topic 5: Environment

Topic 5: Environment (Vào Bài học để xem h&ig...

Topic 9: Movies and TV

Topic 9: Movies and TV (Vào Bài học để xem h&...

Khóa học GRAMMAR - Từ bắt đầu đến thành thạo (for IELTS-TOEIC-B1-B2)

Xem thêm

Khóa học PRONUNCIATION - Từ bắt đầu đến lưu loát (for IELTS-TOEIC-B1-B2)

Xem thêm

Khóa học SKILLS (for IELTS, TOEIC, B1, B2)

Xem thêm

Topic 4: Science and technology

Topic 4: Science and technology(Vào Bài học để...

Topic 32: Weather

Topic 32: Weather(Vào Bài học để xem video, ng...

Topic 29: Communications

Topic 29: Communications(Vào Bài học để xem vi...

Topic 13: People description

Topic 13: People description(Vào Bài học để xe...

Topic 8: Travel and transport

Topic 8: Travel and transport(Vào Bài học...

Topic 9: Movies and TV

Topic 9: Movies and TV(Vào Bài học để xem vide...

Topic 22: Life in the future

Topic 22: Life in the future(Vào Bài học để xe...

Topic 6: Community service

Topic 6: Community service (Vào Bài học đ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO