Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 32 bài học

Topic 1: Education

Topic 1: Education (Vào Bài học để ...

Topic 2: Health and fitness

Topic 2: Health and fitness (Vào Bài học&...

Topic 3: Works and jobs

Topic 3: Works and jobs(Vào Bài học để xe...

Topic 4: Science and technology

Topic 4: Science and technology(Vào Bài học để...

Topic 5: Environment

Topic 5: Environment (Vào Bài học để xem ...

Topic 6: Community service

Topic 6: Community service (Vào Bài học đ...

Topic 7: Eating and cooking

Topic 7: Eating and cooking (Vào Bài học&...

Topic 8: Travel and transport

Topic 8: Travel and transport(Vào Bài học...

Topic 9: Movies and TV

Topic 9: Movies and TV(Vào Bài học để xem vide...

Topic 10: Hobbies and leisure

Topic 10: Hobbies and leisure(Vào Bài học để x...

Topic 11: Sports and games

Topic 11: Sports and games(Vào Bài học để xem ...

Topic 12: Relationships

Topic 12: Relationships(Vào Bài học để xem vid...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO