Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 34 bài học

Topic 1: Education

Topic 1: Education (Vào Bài học để xem h...

Topic 3: Works and Jobs

Topic 3: Works and Jobs (Vào Bài học để xem h...

Topic 5: Environment

Topic 5: Environment (Vào Bài học để xem h&ig...

Topic 9: Movies and TV

Topic 9: Movies and TV (Vào Bài học để xem h&...

Topic 12: Relationships

Topic 12: Relationships (Vào Bài học để xem h...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO