Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 26 bài học

CHUYÊN ĐỀ 1: THÌ ĐỘNG TỪ

CHUYÊN ĐỀ 1THÌ ĐỘNG TỪ     Để c&...

CHUYÊN ĐỀ 2: SỰ PHỐI THÌ

CHUYÊN ĐỀ 2SỰ PHỐI HỢP THÌ   Sự phối hợ...

CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ...

CHUYÊN ĐỀ 3SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘ...

CHUYÊN ĐỀ 4: DANH ĐỘNG TỪ

CHUYÊN ĐỀ 4DANH ĐỘNG TỪ     Danh động từ ...

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU...

CHUYÊN ĐỀ 5ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU   Cá...

CHUYÊN ĐỀ 6: THỨC GIẢ ĐỊNH

CHUYÊN ĐỀ 6THỨC GIẢ ĐỊNH   Thức giả định (Subju...

CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU CHỦ ĐỘNG – BỊ ĐỘNG...

CHUYÊN ĐỀ 7CÂU CHỦ ĐỘNG – BỊ ĐỘNG   ...

CHUYÊN ĐỀ 8: CÂU ĐIỀU KIỆN

CHUYÊN ĐỀ 8CÂU ĐIỀU KIỆN   Câu đi...

CHUYÊN ĐỀ 9: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU...

CHUYÊN ĐỀ 9ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU     C&a...

CHUYÊN ĐỀ 10: CÂU TƯỜNG THUẬT

CHUYÊN ĐỀ 10CÂU TƯỜNG THUẬT   Reported Sp...

CHUYÊN ĐỀ 11: CÂU HỎI ĐUÔI

CHUYÊN ĐỀ 11CÂU HỎI ĐUÔI   Câ...

CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

CHUYÊN ĐỀ 12MỆNH ĐỀ QUAN HỆ     Đại từ qu...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO