Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 14 bài học

Unit 1: FAMILY LIFE

Unit 1 - FAMILY LIFE Các nội dung được học tron...

UNIT 2: YOUR BODY AND YOU

UNIT 2 - YOUR BODY AND YOU Các nội dung được học tro...

UNIT 3: MUSIC

UNIT 3 - MUSIC Các nội dung được học trong bà...

Review 1

Review 1(Unit 1 + Unit 2 + Unit 3) Những nội dung &oci...

UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY

UNIT 4 - FOR A BETTER COMMUNITY Các nội dung được họ...

UNIT 5: INVENTIONS

UNIT 5 - INVENTIONS Các nội dung được học trong b&ag...

Review 2

Review 2 (Unit 4 + Unit 5) Những nội dung ô...

UNIT 6: GENDER EQUALITY

UNIT 6 - GENDER EQUALITY Các nội dung được học trong...

UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY

UNIT 7 - CULTURAL DIVERSITY Các nội dung được học tr...

UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN

UNIT 8 - NEW WAYS TO LEARN Các nội dung được học tro...

Review 3

Review 3(Unit 6 + Unit 7 + Unit 8) Nội dung ...

UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT

UNIT 9 - PRESERVING THE ENVIRONMENT Các nội dung đượ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO