Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Khóa học English For Family 1 - Dành cho trẻ 5 - 7 tuổi

Xem thêm

Unit 24: My face

UNIT 24 - MY FACE Trong bài học, các bạn sẽ đ...

Unit 11: Let's play!

UNTI 11 - LET'S PLAY! Trong bài học, các bạn ...

Unit 22: I go to school

UNIT 22 - I GO TO SCHOOL Trong bài học, các b...

Review 5

 REVIEW 5 Trong bài học, các bạn sẽ được...

Unit 20: This is my school

UNIT 20 -  THIS IS MY SCHOOL Trong bài học, c&a...

Unit 7: What's that?

UNIT 7 - WHAT'S THAT?  GIỚI THIỆU Trong bài họ...

Unit 15: What are they?

UNIT 15 - WHAT ARE THEY? Trong bài học, các b...

Unit 26: Do you have a pet?

UNIT 26 - DO YOU HAVE A PET? Trong bài học, cá...

Khóa học English For Family 2 - Dành cho trẻ 6 - 7 tuổi

Xem thêm

Review 2

Review 2 Trong bài học, các bạn sẽ được ...

Unit 3: What’s your job?

UNIT 3 - WHAT'S YOUR JOB? Trong bài học, các ...

Unit 11: What’s wrong?

UNIT 11 - WHAT'S WRONG?   Trong bài học, c&aac...

Unit 13: Do you want some vegetables?

UNIT 13 - DO YOU WANT SOME VEGETABLES? Trong bài học...

Unit 10: What do you like doing?

UNTI 10 - WHAT DO YOU LIKE DOING? Trong bài học, c&a...

Review 1

Review 1 Trong bài học, các bạn sẽ được ...

Unit 5: Where is she?

UNTI 5 - WHERE IS SHE? Trong bài học, các bạn...

Unit 4: What is he like?

UNTI 4 - WHAT IS HE LIKE? Trong bài học, các ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO