Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 24 bài học

Unit 1: Hello

Unit 1 - Hello Đây là bài mở đầu của "E...

Unit 2: What's your name?

Unit 2 - What's your name? Trong bài học n&agra...

Unit 3: This is Tony

Unit 3 - This is Tony. Trong bài học này...

Unit 4: How old are you?

Unit 4 - How old are you? Trong bài học n&agrav...

Unit 5: Are they your friends?

Unit 5 - Are they your friends? Trong bài học n...

Review 1

Review 1 Trong bài học, các bạn sẽ được &ocir...

Unit 6: Stand up!

Unit 6 - Stand up! Trong bài học này, bạ...

Unit 7: That's my school.

Unit 7 - That's my school Trong bài học n&agrav...

Unit 8: This is my pen.

Unit 8 - This is my pen. Trong bài học nà...

Unit 9: What color is it?

Unit 9 - What color is it? Trong bài học n&agra...

Unit 10: What do you do at break time?

Unit 10 - What do you do at break time?   Trong ...

Review 2

Review 2 Trong bài học, các bạn sẽ được &ocir...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO