Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

Starter: Hello!

Starter - Hello! Bài học mở đầu của môn Tiếng ...

Unit 1: Is this your mom?

Unit 1 - Is this your mom? Trong bài học này,...

Unit 2: He's happy!

Unit 2 - He's happy! Trong bài học này, Bạn h...

Unit 3: Are these his pants?

Unit 3 - Are these his pants? Trong bài học nà...

Fluency Time 1!

Fluency Time 1! Trong bài học này, Bạn học sẽ...

Unit 4: I go to school by bus

Unit 4 - I go to school by bus Trong bài học n&agrav...

Unit 5: Where's the ball?

Unit 5 - Where's the ball? Trong bài học này,...

Unit 6: Where's Grandma?

Unit 6 - Where's Grandma? Trong bài học này, ...

Fluency Time 2!

Fluency Time 2! Trong bài học này, Bạn học sẽ...

Culture

Culture Trong bài học này, Bạn học sẽ được họ...

Culture 1

Culture 1 Trong bài học này, Bạn học sẽ được ...

Culture 2

Culture 2 Trong bài học này, Bạn học sẽ được ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO