Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

Starter: Hello!

Starter - Hello! Bài học mở đầu của môn Tiếng ...

Unit 2: He's happy!

Unit 2 - He's happy! Trong bài học này, Bạn h...

Fluency Time 1!

Fluency Time 1! Trong bài học này, Bạn học sẽ...

Fluency Time 2!

Fluency Time 2! Trong bài học này, Bạn học sẽ...

Culture

Culture Trong bài học này, Bạn học sẽ được họ...

Culture 1

Culture 1 Trong bài học này, Bạn học sẽ được ...

Culture 2

Culture 2 Trong bài học này, Bạn học sẽ được ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội