Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Khóa học Tiếng Anh 6 - Bộ GD&ĐT

Xem thêm

REVIEW 2

REVIEW 2 Những nội dung được ôn tập trong b...

UNIT 3: MY FRIENDS

UNIT 3 - MY FRIENDS Các nội dung sẽ được học tr...

REVIEW 3

REVIEW 3 Các nội dung sẽ được ôn tập...

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

UNIT 9 - CITIES OF THE WORLD Các nội dung sẽ đư...

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD

UNIT 5 - NATURAL WONDERS OF THE WORLD   Các nộ...

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

UNIT 8 - SPORTS AND GAMES Các nội dung sẽ được ...

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

UNIT 10 - OUR HOUSES IN THE FUTURE Các nội dung sẽ&n...

Review 4

Review 4 Các nội dung sẽ được ôn tập...

Khóa học Tiếng Anh 7 - Bộ GD&ĐT

Xem thêm

REVIEW 4

REVIEW 3 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 10 + 11 + 12 Vocabu...

UNIT 4: MUSIC AND ARTS

  UNIT 4 - MUSIC AND ARTS Trong bài ...

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

UNIT 6 - THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM Trong b&agrav...

REVIEW 2

REVIEW 2 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 4 + 5 + 6 Vocabula...

UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD

UNIT 12 - AN OVERCROWDED WORLD Trong bài học n&agrav...

REVIEW 1

REVIEW 1 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 1 + 2 + 3 Vocabular...

REVIEW 3:

  REVIEW 3 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 7 + 8 + 9 V...

UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK

UNIT 5 - VIETNAMESE FOOD AND DRINK Trong bài họ...

Khóa học Tiếng Anh 8 - Bộ GD&ĐT

Xem thêm

Unit 7: Pollution

Unit 7 - Pollution (Sự ô nhiễm) Các nội dung s...

Review 3

REVIEW 3 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 7 + 8 + 9 Vocabular...

Unit 6: Folk tales

Unit 6 - Folk tales Các nội dung sẽ được học tr...

Unit 11: Science and Technology

Unit 11 - Science and Technology Các nội dung sẽ&nbs...

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 5 - Festivals in Viet Nam Các nội dung sẽ ...

Unit 1: Leisure activities

Unit 1 - Leisure activities Các nội dung được h...

Unit 2: Life in the countryside

Unit 2 - Life in the countryside   Các nội dun...

Review 4

REVIEW 4 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 10 + 11 + 12 Vocabu...

Khóa học Tiếng Anh 9 - Bộ GD&ĐT

Xem thêm

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Unit 3 - Teen Stress and Pressure Các nội dung ...

Review 2

Review 2 (Unit 4 + Unit 5 + Unit 6) Nội dung ôn ...

Unit 6: Vietnam: Then and Now

Unit 6 - Vietnam: Then and Now Các nội dung đượ...

Unit 7: Recipes and Eating Habits

Unit 7 - Recipes and Eating Habits Các nội dung ...

Review 1

Review 1 (Unit 1 + Unit 2 + Unit 3) Các nội dung&n...

Unit 8: Tourism

Unit 8 - Tourism Các nội dung được học trong b&...

Unit 9: English in the World

Unit 9 - English in the World Các nội dung được...

Review 4

Review 4 (Unit 10 + Unit 11 + Unit 12) C&aac...

Khóa học Tiếng Anh 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem thêm

Unit 8: Sports and games

UNIT 8 - SPORTS AND GAMES This unit includes: Vo...

Unit 2: My House

UNIT 2 - MY HOUSE This unit includes: Vocabulary...

Unit 11: Our greener world

UNIT 11 - OUR GREENER WORLD This unit includes: Vocabulary...

Unit 4: My Neighbourhood

UNIT 4 - MY NEIGHBOURHOOD This unit includes: Vocabul...

Unit 9: Cities of the world

UNIT 9 - CITIES OF THE WORLD This unit includes: Vocabular...

Unit 6: Our Tet holiday

UNIT 6 - OUR TET HOLIDAY This unit includes: Vocabula...

Khóa học Tiếng Anh 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem thêm
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO