Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 14 bài học

Dạng đề thứ nhất - NGỮ ÂM

Dạng đề thứ nhất - NGỮ ÂM   Dạng đề...

Dạng đề thứ 6 - TỪ ĐỒNG NGHĨA/ TRÁI NGHĨ...

Dạng đề thứ 6 - TỪ ĐỒNG NGHĨA/ TRÁI NGHĨA Dạng đề ...

Dạng đề thứ 7 - ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN...

Dạng đề thứ 7 - ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Đọc – hiểu...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO