Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

Unit 1: Leisure activities

Unit 1 - Leisure activities Các nội dung được h...

Unit 2: Life in the countryside

Unit 2 - Life in the countryside   Các nội dun...

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 3 - Peoples of Viet Nam Các nội dung sẽ đ...

Review 1

REVIEW 1 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 1 + 2 + 3 Vocabular...

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 4 - Our customs and traditions Các nội dung sẽ...

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 5 - Festivals in Viet Nam Các nội dung sẽ ...

Unit 6: Folk tales

Unit 6 - Folk tales Các nội dung sẽ được học tr...

Review 2

REVIEW 2 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 4 + 5 + 6 Vocabular...

Unit 7: Pollution

Unit 7 - Pollution (Sự ô nhiễm) Các nội dung s...

Unit 8: English speaking countries

Unit 8 - English speaking countries  Các nội du...

Unit 9: Natural disasters

Unit 9 - Natural disasters Các nội dung sẽ được...

Review 3

REVIEW 3 - ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 7 + 8 + 9 Vocabular...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO