Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

Unit 1: Local Environment

UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT   Các nội dung ...

Unit 2: City life

UNIT 2: CITY LIFE   Các nội dung được học...

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Unit 3 - Teen Stress and Pressure Các nội dung ...

Review 1

Review 1 (Unit 1 + Unit 2 + Unit 3) Các nội dung&n...

Unit 4: Life in the Past

Unit 4 - Life in the Past Vocabulary: Từ ngữ về ...

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 5 - Wonders of Viet Nam Các nội dung được ...

Unit 6: Vietnam: Then and Now

Unit 6 - Vietnam: Then and Now Vocabulary: Từ ngữ v&e...

Review 2

Review 2 (Unit 4 + Unit 5 + Unit 6) Nội dung ôn ...

Unit 7: Recipes and Eating Habits

Unit 7 - Recipes and Eating Habits Các nội dung ...

Unit 8: Tourism

Unit 8 - Tourism Các nội dung được học trong b&...

Unit 9: English in the World

Unit 9 - English in the World Các nội dung được...

Review 3

Review 3 (Unit 7 + Unit 8 + Unit 9) Nội dung ôn ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO