Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

Unit 2: My House

UNIT 2 - MY HOUSE This unit includes: Vocabulary...

Unit 3: My Friends

UNIT 3 - MY FRIENDS This unit includes: Vocabulary:&n...

Unit 4: My Neighbourhood

UNIT 4 - MY NEIGHBOURHOOD This unit includes: Vocabul...

Unit 6: Our Tet holiday

UNIT 6 - OUR TET HOLIDAY This unit includes: Vocabula...

Unit 7: Television

UNIT 7 - TELEVISION This unit includes: Vocabulary:&n...

Unit 8: Sports and games

UNIT 8 - SPORTS AND GAMES This unit includes: Vo...

Unit 9: Cities of the world

UNIT 9 - CITIES OF THE WORLD This unit includes: Vocabular...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO