Ra mắt khóa học GRAMMAR A to Z từ cơ bản đến nâng cao

Sự kiện & Hoạt động
221 14/03/2022 14:23:56

Bên cạnh từ vựng thì ngữ pháp và cấu trúc câu trong tiếng Anh cũng đóng vai trò to lớn giúp bạn xây dựng nền móng và phát triển đồng thời 4 kỹ năng.

GRAMMAR - A to Z (for IELTS-TOEIC-B1-B2)

Tuy nhiên, học ngữ pháp tiếng Anh đâu phải đơn giản. Bạn hãy tưởng tượng, ngữ pháp tiếng Anh rất mênh mông không có điểm dừng. Chính vì thế, để có thể nắm được ngữ pháp phục vụ cho việc học, cho việc làm và chuẩn bị cho các kỳ thi thì bạn cần phải có một lộ trình học cụ thể. Nắm bắt được điều đó tienganhgiadinh.com đã giúp các bạn vạch ra một lộ trình cơ bản, rỏ ràng và cụ thể với khóa học GRAMMAR - A to Z.

Những người có thể học khóa học này:

- Người bắt đầu học tiếng Anh

- Học sinh phổ thông từ mầm non đến lớp 12

- Người ôn luyện để thi lấy chứng chỉ quốc tế hoặc các chứng chỉ theo khung 6 bậc

- Người học giao tiếp để sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực, v.v.

Khóa học GRAMMAR - A to Z gồm 22 Unit, mỗi Unit bao gồm nhiều bài học (lesson). Trong mỗi bài học sẽ tập trung vào một điểm ngữ pháp và bao gồm 2 phần chính là kiến thức lý thuyết và bài tập cũng cố kiến thức (exercise).

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Unit Title Lesson
1 PRESENT TENSES 1. present simple
2. present continuous
3. state verbs
2 PAST TENSES 1 1. past simple
2. past continuons
3. used to
3 PRESENT PERFECT 1. present perfect simple
2. present perfect continuous
4 PAST TENSES 2 1. past perfect simple
2. past perfect continuous
FUTURE 1 1. going to
2. will
6 FUTURE 2 1. present simple
2. be about to
3. future continuous
4. future perfect
5. future perfect continuous
7 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 1. countable and uncountable nouns
2. quantity expressions (many, much, a lot of, some, any, a few, few, no)
8 REFERRING TO NOUNS 1. articles
2. demonstrative: this, that, these,those
3.  possessives
PRONOUNS AND REFERENCING 1. possessive and reflexive pronouns
2. avoiding repetition
10 ADJECTIVES AND ADVERBS 1. Adjectives describing things
2. Adverbs: manner, place, time, frequency and intensity
3. Adjectives + to-infinitive/ that clause
11 COMPARING THINGS 1. comparative adjectives adverbs
2. superlative adjectives adverbs
3. other way of comparing
12 THE NOUN PHRASE 1. noun + prepositional phrase
2. noun + participle clause
3. noun + to infinitive clause
13 MODALS 1 1. Modal verbs 
2. Exercise
14 MODALS 2 1. Passive with modal
2. Exercise
15 REPORTED SPEECH 1. Reported speech
2. types of reported speech
3. Exercise
16 VERB + VERB PATTERN 1. verb + to-infinitive
2. verb + _ing
3 verb + to-infinitive & verb + v_ing
4. verb + infinitive without to
17 LIKELYHOOD BASED ON CONDITIONS 1 1. zero, first and second conditionals
2. other way to introduction a condition
18 LIKELYHOOD BASED ON CONDITIONS 2 1. third conditionals
2. mixed conditionals
3. wishes and regrets
19 PREPOSITIONS 1. prepositions
2. Combinations with prepositions
20 RELATIVE CLAUSES 1. relative clause
2. relative pronouns
3. defining and non-defining relative clause
21 WAYS OF ORGANISING TEXTS 1. subject choice
2. introductory it
3. ellipsis
4. organising information
5. it- and what-clauses
22 THE PASSIVE 1. the passive
2. reporting with passive verb
3. have something done
4. need + _ing

DANH MỤC

TOP XEM NHIỀU
Tuyển dụng
1103
Thông báo tuyển dụng 15/08/2022 22:25:59
Sự kiện & Hoạt động
494
TIẾNG ANH GIA ĐÌNH Đã ra đời như thế nào 28/02/2021 14:24:11
Sự kiện & Hoạt động
337
Tiếng Anh Gia Đình Cùng bạn học đến SPELLING BEE VIETNAM 14/03/2021 15:51:20
Sự kiện & Hoạt động
293
Ra mắt sách PHÁT ÂM TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT 18/08/2022 16:17:06
Sự kiện & Hoạt động
264
Ra mắt khóa học PRONUNCIATION (A - Z) từ cơ bản đến nâng cao 23/12/2021 11:24:58
Sự kiện & Hoạt động
221
Ra mắt khóa học GRAMMAR A to Z từ cơ bản đến nâng cao 14/03/2022 14:23:56
Kinh nghiệm học
216
CÁCH HỌC TIẾNG ANH 12 GIỜ MỖI NGÀY 26/10/2021 11:48:06
Kinh nghiệm học
205
Câu chuyện về phát âm tiếng Anh 21/10/2021 11:14:50
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội