Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 24 bài học

Unit 1: Nice to see you again.

Unit 1 - Nice to see you again Trong bài học n&...

Unit 2: I'm from Japan.

Unit 2 - I'm from Japan. Trong bài học n&a...

Unit 3: What day is it today?

Unit 3 - What day is it today? Trong bài học n&...

Unit 4: When's your birthday?

Unit 4 - When's your birthday? Trong bài học n&...

Unit 5: Can you swim?

Unit 5 - Can you swim? Trong bài học này...

Review 1

Review 1 Trong bài học, các bạn sẽ được &ocir...

Unit 6: Where's your school?

Unit 6 - Where's your school? Trong bài học n&a...

Unit 7: What do you like doing?

Unit 7 - What do you like doing? Trong bài học ...

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 8 - What subjects do you have today? Trong b&agra...

Unit 9: What are they doing?

Unit 9 - What are they doing? Trong bài học n&a...

Unit 10: Where were you yesterday?

Unit 10 - Where were you yesterday? Trong bài h...

Review 2

Review 2 Trong bài học, các bạn sẽ được &ocir...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO