Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 24 bài học

Unit 1: What's your address?

Unit 1 - What's your address? Trong bài học nà...

Unit 2: I always get up early. How about...

Unit 2 - I always get up early. How about you? Trong b&agra...

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 3 - Where did you go on holiday? Trong bài học ...

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 4 - Did you go to the party?   Trong bài ...

Unit 5: Where will you be this weekend?

Unit 5 - Where will you be this weekend?   Trong...

Review 1

Review 1 Trong bài học, các bạn sẽ được ...

Unit 6: How many lessons do you have tod...

Unit 6 - How many lessons do you have today?   Trong ...

Unit 7: How do you learn English?

Unit 7 - How do you learn English?   Trong bài...

Unit 8: What are you reading?

Unit 8 - What are you reading? Trong bài học n&agrav...

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 9 - What did you see at the zoo? Trong bài...

Unit 10: When will Sports Day be?

Unit 10 - When will Sports Day be? Trong bài học n&a...

Review 2

Review 2 Trong bài học, các bạn sẽ được ...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO