Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

UNIT 1 - MY NEW SCHOOL Đây là bài ...

UNIT 2: MY HOME

UNIT 2 - MY HOME Các nội dung sẽ được học trong...

UNIT 3: MY FRIENDS

UNIT 3 - MY FRIENDS Các nội dung sẽ được học tr...

REVIEW 1

REVIEW 1 Các nội dung sẽ được học trong b&agrav...

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 4 - MY NEIGHBOURHOOD Các nội dung sẽ được ...

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD

UNIT 5 - NATURAL WONDERS OF THE WORLD   Các nộ...

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

UNIT 6 - OUR TET HOLIDAY Các nội dung sẽ được h...

REVIEW 2

REVIEW 2 Những nội dung được ôn tập trong b...

UNIT 7: TELEVISION

UNIT 7 - TELEVISION Các nội dung sẽ được học tr...

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

UNIT 8 - SPORTS AND GAMES Các nội dung sẽ được ...

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

UNIT 9 - CITIES OF THE WORLD Các nội dung sẽ đư...

REVIEW 3

REVIEW 3 Các nội dung sẽ được ôn tập...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO