Xem thêm nội dung giới thiệu về các bài học tại đây

Tìm được 16 bài học

UNIT 1: MY HOBBIES

UNIT 1 - MY HOBBIES Trong bài học này, c&aacu...

UNIT 2: HEALTH

UNIT 2 - HEALTH Trong bài học này, các...

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE

UNIT 3 - COMMUNITY SERVICE Trong bài học n&agra...

REVIEW 1

REVIEW 1 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 1 + 2 + 3 Vocabular...

UNIT 4: MUSIC AND ARTS

  UNIT 4 - MUSIC AND ARTS Trong bài ...

UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK

UNIT 5 - VIETNAMESE FOOD AND DRINK Trong bài họ...

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

UNIT 6 - THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM Trong b&agrav...

REVIEW 2

REVIEW 2 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 4 + 5 + 6 Vocabula...

UNIT 7: TRAFFIC

UNIT 7 - TRAFFIC Trong bài học này, c&aa...

UNIT 8: FILMS

UNIT 8 - FILMS Trong bài học này, các ...

UNIT 9: FESTIVAL AROUND THE WORLD

UNIT 9 - FESTIVAL AROUND THE WORLD Trong bài họ...

REVIEW 3:

  REVIEW 3 : ÔN TẬP KIẾN THỨC UNIT 7 + 8 + 9 V...

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0774 537 559

Email: tienganhgiadinh@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
TƯ VẤN QUA ZALO